Savannahs of Jungala    

Subtitle

Kittens, Florida

Queen: Shiba F3

Queen: Sasha F2 Savannah, Queen: Zuma F2 Savannah,

Queen: Precious F3 Savannah, Queen: Zohrah F3 Savannah, Queen: Kira F4 Savannah